Часи змінюються, змінюємося ми, разом з нами змінюється школа. Лише освіта була й надалі залишається найвищим пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Освіта завжди була першою сферою суспільного життя, яка активно включалася в інновації, експерименти. Місія школи – працювати на дітей, передати учням знання та досвід попередніх поколінь, формувати такі риси, які необхідні сучасному суспільству: уміння мислити нестандартно, проявляти ініціативу, нести відповідальність за прийняті рішення, мати активну життєву позицію.Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

Епоха третього тисячоліття потужно вибухає змінами, диктує свої умови життя. І ми повинні працювати, відповідаючи умовам сьогодення в напрямі формування освітнього середовища із залученням установ, організацій і фондів, батьківської громадськості і позашкільних закладів, органів місцевого самоврядування і бізнесструктур для співпраці у вирішенні актуальних питань з творчого всебічного розвитку учнів та учителів.

Є думка про те, що віра – це головне в житті кожної людини, у здійсненні кожної справи, саме школа має стати осередком спілкування, взаємодії, партнерства; виховання справжньої духовності, плекання творчої особистості, освітня система району в надійних руках керівників освітніх закладів,у надійній підтримці керівників місцевої влади, органів місцевого самоврядування; у щоденній самовідданій праці усіх педагогічних колективів.